Jak najít ručitele nebo jak se stát ručitelem pro půjčku?

11.06.2022

Pokud potřebujete najít ručitele pro půjčku, je v první řadě důležité zdůraznit, že osoba, která je navržena, aby tuto roli přijala, musí zpravidla splňovat stejné požadavky jako dlužník.

To znamená, že musí mít prokazatelně dostatečně vysoký příjem, aby byla schopna splácet splátky půjčky v případě, že se pro dlužníka stane obtížné pokračovat ve splácení. Kromě toho nesmí být v registru vedena jako špatný plátce nebo jako neplátce. Banka rovněž zkoumá majetek fyzické osoby, zejména její nemovitosti, ačkoli ty nejsou považovány za zástavu.

Jaké dokumenty jsou potřeba k tomu, aby mohl být ručitel u půjčky?

Doklady, které je třeba předložit jako ručitel úvěru, jsou:

  • Platný průkaz totožnosti
  • Poslední tři výplatní pásky nebo výpis z bankovního účtu nebo důchodový výměr. Pokud se jedná o podnikatele tak i kopie daňových přiznání
  • Trvalý pobyt v České republice
  • Minimálně 18 let a být způsobily k právním úkonům.

Musí být ručitel příbuzný?

Skutečnost, že ve většině případů je ručitelem za půjčku blízký rodinný příslušník, neznamená, že ručitel musí být nutně příbuzný: tuto roli může převzít i přítel nebo důvěryhodná osoba bez rodinných vazeb. Pro banku poskytující úvěr totiž není důležité spojení mezi žadatelem a ručitelem, ale jeho ekonomická solidnost a dobrá úvěrová historie.

Může důchodce ručit za půjčku?

I důchodce může být ručitelem za půjčku, pokud splňuje potřebné podmínky. Obvykle se vyžaduje, aby v době splatnosti půjčky nebylo osobě více než 75 let.

Mohu být ručitelem pro dvě osoby?

Neexistují žádná zvláštní omezení, která by vám bránila být ručitelem za více než jednu osobu, je však třeba zohlednit její schopnost splácet. Jinými slovy, příjem ručitele musí být dostatečný k tomu, aby pokryl jak splátku již probíhajícího úvěru, tak splátku nového úvěru.

Jak se stát ručitelem půjčky?

Ručitel nemá právo zbavit se role ručitele úvěru, pokud k tomu není souhlas úvěrující instituce, který může být udělen například v případě, že ručitel uhradí svůj podíl na dluhu. Dalšími případy, kdy je možné se zbavit role ručitele úvěru, jsou:

  • Padělání podpisu;
  • Pokud byl ručitel k podpisu donucen nebo se stal obětí podvodu;
  • Přebírá ho nový ručitel.