Lze odstoupit od smlouvy o půjčce nebo úvěru? A jak to můžete udělat?

12.04.2022

Od smlouvy o půjčce můžete odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Zákazník z tohoto důvodu nenese žádné finanční důsledky, ale musí okamžitě vrátit peníze získané ze závazku spolu s naběhlými úroky za období, kdy byly k dispozici. Jak v praxi odstoupit od smlouvy o půjčce nebo úvěru?

Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com

Rozhodnutí vzít si půjčku by mělo být dobře promyšlené. Může se však stát, že se zákazník po podpisu smlouvy z nějakého důvodu rozhodne, že úvěr nepotřebuje, nechce nebo nemůže čerpat. Zákazník má pak zákonné právo odstoupit od smlouvy o úvěru nebo půjčce. Za jakých podmínek to lze provést a jaké lhůty musí být dodrženy, aby to bylo vůbec možné?

Můžete odstoupit od smlouvy o půjčce?

Všechny banky v České republice, stejně jako nebankovní společnosti zabývající se poskytováním nebankovních půjček nebo úvěrů, musí v zásadě dodržovat ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru. Tento typ úvěru je definován jako úvěr poskytnutý spotřebiteli za úplatu pro účely nesouvisející s podnikatelskou činností spotřebitele.

Zákon ukládá bankám a úvěrovým společnostem povinnost přijmout žádost spotřebitele o odstoupení od smlouvy o úvěru nebo půjčce.

Bez ohledu na to, zda se jedná o hotovostní půjčku, hypoteční úvěr nebo dokonce konsolidační půjčku, je možné od smlouvy odstoupit, ale pouze do 14 dnů od podpisu příslušné úvěrové smlouvy.

Smlouva o úvěru bude ukončena v okamžiku podání žádosti. Žádost je možné stáhnout i před jejím zpracováním.

Jak vypadá odstoupení od úvěrové smlouvy? Stejně jako u jiných peněžitých závazků má zákazník na jejich splacení 14 dní od uzavření smlouvy, musí však počítat s nutností vrácení odebrané věci k proplacení.

Jak ale vypadá otázka odstoupení od smlouvy o podnikatelském úvěru? Na takový závazek se již nevztahují ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru, neboť zákazníkem v tomto případě bude podnikatel, a nikoli nepodnikající fyzická osoba. Kromě toho bude účelem závazku podnikatelská činnost, která nespadá pod definici spotřebitelského úvěru.

Odstoupení od úvěrové smlouvy - právní základ

Právo odstoupit od smlouvy o úvěru je zaručeno zákonem o spotřebitelském úvěru.

Upravuje všechny otázky související s odstoupením od smlouvy. Zákonodárce dává spotřebitelům právo odstoupit od smlouvy o úvěru bez udání důvodu do 14 dnů od jejího uzavření.

Věřitel nebo zprostředkovatel úvěru je povinen uzavřít smlouvu a poskytnout spotřebiteli vzor odstoupení od smlouvy.

Ve vzoru by mělo být uvedeno jméno a příjmení nebo název a bydliště věřitele a taky dlužníka. Banka nebo firma musí klienta informovat o jeho právu na odstoupení od smlouvy a poskytnout mu vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy je dodržena, pokud spotřebitel před uplynutím této lhůty učiní na jedné z adres uvedených věřitelem nebo zprostředkovatelem úvěru příslušné prohlášení.

Jak dlouho mohu od úvěrové smlouvy odstoupit?

Mnoho klientů bank a úvěrových společností se ptá, kdy mohou úvěr zrušit. Už víme, že na to mají 14 dní, jak tedy vypočítat 14 dní na zrušení? Tato doba se počítá od data podpisu úvěrové smlouvy. Těchto 14 kalendářních dnů se bere v úvahu při zrušení úvěrové smlouvy.

I když klient zruší smlouvu o úvěru nebo zašle odstoupení 14. den po jejím podpisu, musí k tomu věřitel přihlédnout. Pokud se zákazník rozhodne zaslat odstoupení od úvěrové smlouvy, je nejlepší použít doporučenou zásilku. Spotřebitel poté obdrží potvrzení o odeslání odstoupení od smlouvy s jasným datem a všemi požadovanými údaji o příjemci.

Pokud však spotřebitel podává žádost o odstoupení od smlouvy na pobočce banky nebo nebankovní společnosti, je nejlepší vyžádat si písemné potvrzení.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového

V důsledku úterního raketového útoku Ruska na Ukrajině byla poškozena rozvodna na bělorusko-ukrajinské hranici, která zajišťuje napájení ropovodu Družba, informoval v úterý večer maďarský veřejnoprávní zpravodajský kanál M1. V této souvislosti svolal maďarský premiér Viktor Orbán na večer zasedání Rady obrany.

Neustále o ni slyšíme a víme, jak s ní můžeme zbohatnout. Jak její hodnota stoupá a klesá. Jak je důvěryhodná a nedůvěryhodná. Co přesně je kryptoměna a jak funguje?

Digitalizace plateb způsobila revoluci ve všem, od způsobu, jakým nakupujeme produkty a služby, až po způsob, jakým sdílíme výdaje s přáteli. Bezpečnost, rychlost a pohodlí jsou jen některé z mnoha výhod, díky nimž se virtuální svět stává stále oblíbenější platební metodou.

Je běžné, že si stát půjčuje peníze, když jeho příjmy nestačí na pokrytí rozpočtových potřeb. Vysvětlíme vám, kdy si stát půjčuje peníze, jak to dělá, od koho si půjčuje a jaké jsou nejčastější metody.

Během života je třeba učinit mnoho rozhodnutí. Koupě domu je jednou z nejdůležitějších, mimo jiné proto, že vyžaduje velkou finanční investici. Z tohoto důvodu a vzhledem k finančním důsledkům se vyplatí před jakýmkoli krokem v tomto směru analyzovat, jak ušetřit, aby byla koupě domu "úspornější".