Může disponent vybrat peníze z účtu, když majitel účtu zemře?

08.01.2023

Přeji hezký den, pokud jsem disponentem na bankovním účtu a majitel účtu zemřel, mohu po smrti majitele účtu disponovat s prostředky bez ohledu na dědické řízení?

Karel D. Klatovy


Záleží na tom, jaký typ dispozice je na účtu uveden. Pokud je k účtu vystavena plná moc, může disponent po smrti majitele účtu nakládat s prostředky bez ohledu na dědické řízení a bez souhlasu ostatních dědiců. Pokud je však na účtu uveden disponent s omezenými pravomocemi, může disponent nakládat s prostředky na účtu pouze v rámci omezení stanovených v dispozičním dokumentu (majitel účtu mohl omezit nakládání s prostředky disponentem po jeho smrti). V takovém případě by s prostředky na účtu nemohl nakládat bez souhlasu ostatních dědiců nebo bez ohledu na dědické řízení. Je důležité si uvědomit, že v případě úmrtí majitele účtu se všechny jeho prostředky stávají součástí jeho pozůstalosti a podléhají dědickému řízení. To znamená, že všechny prostředky na účtu budou rozděleny podle zákonných pravidel dědictví mezi dědice.

Pokud tedy majitel bankovního účtu nevymezil v dispozičním dokumentu nakládání s finančními prostředky po své smrti dispozičnímu zmocněnci, může disponent (zmocněnec) s finančními prostředky nakládat i po jeho smrti. Je však třeba mít na paměti, že tyto finanční prostředky podléhají dědickému řízení.

Nejnovější odpovědi z poradny


Vlasy a nehty se skládají z buněk stejně jako zbytek těla. Pokud by však tyto buňky byly živé, inervované a citlivé, nemohly by správně plnit svou ochrannou funkci. Představte si například, že vás bolí nehet, když se o něco poškrábe, nebo vlas, když se zasekne v zipu.

Pláč je pro lidi přirozeným způsobem vyjadřování emocí. Pláč může být užitečný, protože:

Poikilotermní (studenokrevní) živočichové jsou ti, jejichž tělesná teplota se mění v závislosti na venkovní teplotě. Jinými slovy, nemají vnitřní termoregulační mechanismus, který by udržoval jejich tělesnou teplotu konstantní. Tito živočichové se musí přizpůsobit změnám vnější teploty pomocí fyziologických a behaviorálních adaptací.

"Přirozené" se nazývá a označuje věci, které se vyskytují v přírodě bez zásahu člověka. Může se jednat o rostliny, zvířata, minerály, krajinu a podobně. Příklady přírodních věcí mohou zahrnovat: