Základy devizového trhu - jak to vlastně funguje

21.03.2023

Devizový trh (známý také jako forexový trh, nebo měnový trh) je globální decentralizovaný trh, na kterém se obchoduje s měnami. Tento trh je největším a nejlikvidnějším finančním trhem na světě s denním objemem obchodů přesahujícím 6 bilionů amerických dolarů. Na devizovém trhu se nakupují a prodávají měny za účelem spekulace, zajištění nebo mezinárodního obchodu.

Devizový trh
Devizový trh

Účastníci trhu

Účastníci devizového trhu hrají klíčovou roli ve fungování a dynamice devizového trhu. Různí účastníci mají k obchodování s měnami různé důvody a ovlivňují trh různými způsoby. 

Zde je přehled hlavních účastníků trhu a jejich rolí:

  • Centrální banky: Centrální banky, jako je Evropská centrální banka (ECB) nebo americký Federální rezervní systém (Fed), ovlivňují devizový trh prostřednictvím měnové politiky a tržních intervencí. Mohou například upravovat úrokové sazby nebo nakupovat či prodávat měny, což ovlivňuje poptávku a nabídku měn, a tím i směnné kurzy.
  • Komerční banky a finanční instituce: Komerční banky, jako jsou Deutsche Bank, JPMorgan Chase a Citigroup, působí jako prostředníci mezi různými účastníky trhu a usnadňují obchodování s měnami. Mohou také obchodovat s měnami na vlastní účet a spekulovat na změny směnných kurzů.
  • Zajišťovací a investiční fondy: Tyto instituce, jako například Bridgewater Associates nebo BlackRock, obchodují s měnami za účelem spekulace, diverzifikace portfolia nebo zajištění rizik. Svými velkými objemy obchodů mohou také ovlivňovat trh.
  • Korporace: Nadnárodní společnosti jako Apple, Volkswagen nebo Toyota potřebují směňovat měny pro mezinárodní obchod a investice. Mohou také obchodovat na devizovém trhu, aby se zajistily proti rizikům spojeným se změnami směnných kurzů.
  • Individuální obchodníci: Drobní obchodníci nebo drobní investoři obchodují s měnami prostřednictvím online makléřských platforem, jako jsou eToro, XM nebo Plus500. Spekulují na změny směnných kurzů s cílem dosáhnout zisku.
  • Makléři a zprostředkovatelé: Makléři, jako jsou Forex.com, IG nebo OANDA, poskytují obchodní platformy a služby pro individuální obchodníky a institucionální klienty. Zajišťují přístup na trh a zprostředkovávají obchody mezi účastníky trhu.

Měnové páry

Měnové páry jsou základním konceptem devizového trhu, který umožňuje obchodníkům a investičním institucím spekulovat na změny směnných kurzů mezi dvěma měnami. Každý měnový pár se skládá ze dvou měn: základní měny a kótované měny. Základní měna je měna, kterou chcete koupit nebo prodat, zatímco kótovaná měna udává, kolik jednotek kótované měny je třeba vyměnit za jednotku základní měny.

Měnové páry se obvykle dělí do tří kategorií:

  • Hlavní měnové páry: tyto páry zahrnují nejlikvidnější měny a nejčastěji obchodované měnové páry na světě. Hlavní měnové páry tvoří americký dolar (USD) a sedm dalších hlavních světových měn: euro (EUR), japonský jen (JPY), britská libra (GBP), švýcarský frank (CHF), kanadský dolar (CAD), australský dolar (AUD) a novozélandský dolar (NZD). Příklady hlavních měnových párů jsou EUR/USD, USD/JPY a GBP/USD.
  • Křížové měnové páry: Mezi křížové měnové páry, známé také jako vedlejší měnové páry, nepatří americký dolar. Tyto páry jsou kombinací jiných hlavních měn, například EUR/GBP (euro a britská libra) nebo AUD/JPY (australský dolar a japonský jen). Jsou obvykle méně likvidní než hlavní měnové páry, ale stále nabízejí dostatečný objem obchodů pro běžné obchodní účely.
  • Exotické měnové páry: Exotické měnové páry se skládají z jedné hlavní měny a jedné méně obchodované, méně likvidní měny z rozvíjející se nebo menší ekonomiky, jako je turecká lira (TRY), jihoafrický rand (ZAR) nebo mexické peso (MXN). Příklady exotických měnových párů jsou USD/TRY, EUR/ZAR a GBP/MXN. Tyto páry mají obvykle širší spready a vyšší obchodní náklady.

Kurz

Směnný kurz, často nazývaný devizový kurz, je klíčovým pojmem v mezinárodním obchodě a na devizovém trhu. Je to cena jedné měny vyjádřená v jednotkách jiné měny. Směnné kurzy se neustále mění v závislosti na různých faktorech, jako jsou makroekonomické ukazatele, politické události, nálada na trhu a úrokové sazby.

Při určování směnných kurzů hraje klíčovou roli tržní poptávka a nabídka. Pokud je poptávka po měně vyšší než nabídka, hodnota měny zpravidla roste. Naopak, když je nabídka měny vyšší než poptávka, hodnota měny klesá.

Směnné kurzy lze rozdělit do dvou hlavních kategorií:

Pohyblivé směnné kurzy: Pohyblivé směnné kurzy se neustále mění v závislosti na tržních silách poptávky a nabídky. Většina hlavních měn, jako je americký dolar, euro nebo britská libra, má plovoucí směnné kurzy. Tyto kurzy se mohou během dne několikrát změnit.

Pevné směnné kurzy: některé země dávají přednost pevnému směnnému kurzu, což znamená, že jejich měna je vázána na hodnotu jiné měny nebo koše měn. Centrální banka takové země musí intervenovat na devizovém trhu a nakupovat nebo prodávat svou měnu, aby udržela pevný kurz. Příkladem země s pevným směnným kurzem je Saúdská Arábie, jejíž měna, saúdský rijál, je vázána na americký dolar.

Pro dosažení zisku na devizovém trhu je důležité sledovat a analyzovat směnné kurzy a porozumět faktorům, které je ovlivňují. To vám může pomoci předvídat budoucí vývoj směnných kurzů a identifikovat obchodní příležitosti.

Bid a ask

Ceny bid a ask jsou základními pojmy devizového trhu a tvoří základ všech transakcí na trhu.

Nabídková cena: Nabídková cena je nejvyšší cena, za kterou je obchodník (nebo trh) ochoten nakoupit měnový pár. Když obchodníci vstupují do nákupní pozice, očekávají, že se hodnota základní měny zvýší ve srovnání s kotovanou měnou. Nákupní cena je vždy nižší než prodejní cena.

Poptávková cena: Poptávková cena je nejnižší cena, za kterou je obchodník (nebo trh) ochoten měnový pár prodat. Když obchodníci vstupují do prodejní pozice, očekávají, že hodnota základní měny ve srovnání s kotovanou měnou klesne. Poptávková cena je vždy vyšší než nákupní cena.

Spread: Spread je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Představuje obchodní náklady, které obchodníci platí svým makléřům nebo zprostředkovatelům za přístup na trh a zprostředkování obchodů. Spread může být pevný nebo pohyblivý v závislosti na tržních podmínkách a politice brokera.

Spread také slouží jako ukazatel likvidity trhu. Na likvidním trhu, kde je mnoho obchodníků a velký objem obchodů, jsou spready obvykle úzké (malý rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou). Pro obchodníky to znamená nižší náklady na obchodování. Na méně likvidním trhu, jako jsou exotické měnové páry, mohou být spready širší, což zvyšuje náklady na obchodování.

Obchodníci by měli znát nákupní a prodejní ceny a chápat jejich význam pro úspěšné obchodování na devizovém trhu. Je také důležité najít si brokera, který nabízí konkurenční spready, aby se minimalizovaly náklady na obchodování.

Leverage

Pákový efekt je důležitým nástrojem při obchodování na devizovém trhu a umožňuje obchodníkům zvýšit potenciál zisku a riziko ztráty. Pákový efekt funguje jako úvěr, který broker poskytuje obchodníkovi, aby mu umožnil otevřít obchodní pozici s mnohem vyšší hodnotou, než je jeho skutečná investice.

Pákový efekt se obvykle vyjadřuje jako poměr, například 50:1, 100:1 nebo 200:1. Poměr 100:1 znamená, že obchodník může otevřít pozici 100krát vyšší, než je jeho skutečný vklad. Pokud má například obchodník na účtu 1 000 USD a použije pákový efekt 100:1, může otevřít pozici v hodnotě až 100 000 USD.

Pákový efekt umožňuje obchodníkům dosahovat vyšších zisků z malých cenových pohybů měnových párů. Avšak stejně jako pákový efekt zvyšuje potenciál zisku, zvyšuje také riziko ztráty. Pokud se trh pohybuje proti pozici obchodníka, mohou ztráty rychle narůstat.

Je důležité pečlivě zvážit použití pákového efektu a správně jej nastavit podle individuální míry rizika, se kterou je obchodník ochoten pracovat. Obchodníci by také měli vždy používat nástroje řízení rizik, jako jsou úrovně stop-loss a take-profit, aby ochránili svůj kapitál před výraznými ztrátami.

Různí brokeři mohou nabízet různé úrovně pákového efektu. Při výběru brokera je důležité ověřit, jakou páku nabízí a jaké jsou podmínky jejího využití. V některých jurisdikcích mohou být úrovně pákového efektu omezeny regulačními orgány, aby se snížilo riziko pro malé investory.

Margin

Požadavek na marži (margin) je obvykle vyjádřen jako procento z celkové hodnoty obchodu. Procento se může lišit v závislosti na úrovni pákového efektu, který obchodník používá, a na obchodovaném měnovém páru. Například pokud je požadavek na marži 1 % a obchodník chce otevřít pozici v hodnotě 100 000 USD, musí mít na svém účtu k dispozici alespoň 1 000 USD (1 % ze 100 000 USD).

Pokud se trh vyvíjí proti pozici obchodníka a jeho ztráty přesáhnou dostupnou marži, může broker pozici uzavřít, aby zabránil dalším ztrátám. Tento proces se nazývá "maržová výzva" a chrání brokera před ztrátami, které by mohly vzniknout, pokud by obchodník nebyl schopen dostát svým závazkům.

Je důležité, aby obchodníci neustále sledovali svou marži a výši kapitálu na svém účtu, aby se vyhnuli výzvám k úhradě marže. Za tímto účelem mohou používat nástroje řízení rizik, jako jsou úrovně stop-loss a take-profit, a také se ujistit, že mají na účtu dostatečný kapitál na pokrytí případných ztrát.

Marže a pákový efekt spolu úzce souvisejí a obchodníci by měli rozumět oběma pojmům, aby mohli úspěšně obchodovat na devizovém trhu a řídit rizika spojená s obchodováním s pákovým efektem.

Nejnovější články

Přečtěte si jako první, co je nového

Kreditní karta je pozoruhodný finanční nástroj, který umožňuje jejím držitelům flexibilitu v oblasti jejich osobních financí. Kreditní kartu si představte jako malé, ale efektivní vybavení pro cesty, které vám umožňuje nakupovat dnes a platit později, a to vše s dodatečným bonusem v podobě dalších výhod a možných řešení. Níže uvádíme detailní...

Minimální mzda v České republice byla stanovena na 17 300 Kč měsíčně pro rok 2023. Oproti minulému roku se jedná o zvýšení o 1 100 Kč. Kromě měsíční mzdy byla rovněž stanovena hodinová mzda ve výši nejméně 103,80 Kč. K tomuto navýšení došlo s účinností od 1. ledna 2023.

Stříbro, tento krásný kov s charakteristickým leskem, vždy fascinovalo lidstvo. Ale stříbro není jen dekorativní, je rovněž ceněno pro své jedinečné vlastnosti a široké využití v průmyslu. V dnešní době je stříbro také jednou z možných investičních příležitostí. Ale vyplatí se investovat do stříbra?

V dnešní době se stává nebankovní půjčka čím dál tím atraktivnějším způsobem financování pro mnoho lidí. Nejedná se o tradiční formu financování, kterou by nám poskytla banka, ale o formu půjčky, kterou poskytují nebankovní instituce. Tyto instituce mohou být různé - od společností specializujících se na mikropůjčky až po společnosti poskytující...