Co je inflace ve srozumitelném jazyce

29.05.2022

Když říkáme, že se všechno zdražuje, obvykle máme na mysli inflaci. Postupně snižuje kupní sílu peněz a "ubírá" z úspor. Podívejme se srozumitelně, co tento pojem znamená. 

Co je inflace
Co je inflace

Všude posloucháme o míře inflace a těšíme se, když slyšíme, že klesla, myslíme si, že příští měsíc budeme mít v peněženkách více peněz, že peníze, které vyděláme, budou mít větší hodnotu a naše kupní síla bude větší. To není zcela správné, je dobré, že inflace klesá, ale to neznamená, že na pultech v obchodech uvidíme nižší ceny.

Zjednodušeně řečeno, inflace znamená všeobecné zvýšení cen ve všech oblastech, i když jde o menší nebo větší zvýšení.

Nižší inflace je dobrá věc, ale neznamená nižší ceny, znamená jen pomalejší tempo růstu cen v porovnání s předchozím obdobím. Pokud se například v roce 2020 cena 1 kg cibule zvýšila o 4 koruny a v roce 2021 se cena zvýšila jen o 2 koruny, znamená to, že jsme zaznamenali pokles míry růstu ceny, ale neznamená to, že jsme zaznamenali pokles ceny za 1 kg cibule, ale že jsme zaznamenali o 50 % nižší míru růstu než v roce 2020.

Příčiny inflace

  • Nedostatek produktů na trhu může vést k inflaci na straně poptávky. Příliš velká poptávka na trhu může vést k vyšším cenám těchto produktů, t. j. k inflaci na straně poptávky.
  • Rostoucí náklady na suroviny nebo nedostatek suroviny mohou vést ke zvýšení nákladů na určité výrobky a mohou způsobit inflaci nákladů.
  • Ztráta hodnoty peněz může způsobit inflaci vyvolanou penězi. Existují situace, kdy se na trh uvede více peněz, ale poptávka a nabídka na trhu produktů zůstávají nezměněny, čímž vzniká inflace, protože peníze ztrácejí svou kupní sílu.

Jedno z mála pozitiv inflace

Všechno špatné je i na něco dobrého. Hlavní výhodou vysoké inflace je snižování ceny za půjčky, které byly získány ještě před prudkým znehodnocením peněz. Jako příklad můžeme uvést českého důchodce, kterému se automaticky zvyšuje důchod tak, aby dorovnal výši inflace. Pokud tedy splácel při nízké inflaci například 500 Kč za půjčku měsíčně a výši důchodu měl 12000 Kč tak v době vysoké inflace mu výše splátky zůstane nezměněna, zato však důchod bude pobírat podstatně vyšší. Tento příklad platí i při výši úroku. Pokud například důchodce sjednal půjčku za úrok 8% ročně a inflace je 13% tak získal půjčku takříkajíc do minusového úroku až -5% za každý rok když bude inflace takto vysoká. Ve skutečnosti tak za půjčku v tomto období neproplatí nic, ba dokonce získá.

Český statistický úřad poskytuje podrobnější informace o inflaci a vývoji cen v různých kategoriích.


Jednou nebo dvakrát ročně se většina z nás nachladí. Nezapomeňte pít a odpočívat. Je to nejlepší způsob, jak se vrátit do normálního života a bojovat s nachlazením.

Prokrastinace je vlastně jedním ze společných rysů všech lidí. Time management znamená pro různé kultury různé věci. Výzkumy však ukazují, že mnoho kultur, ať už západních nebo východních, má společný sklon k "prokrastinaci". Jediným rozlišovacím znakem této společné tendence je "důvod odkládání".

Poslední věc, na kterou člověk při žádosti o půjčku myslí, je, co se stane s dluhem, když zemře. Pro spotřebitele je však důležité znát běžný postup, když taková situace nastane, a vědět, kdo bude zodpovědný za splacení dluhu po smrti.

Ručitel úvěru je při poskytování úvěru osobou značného významu. Proto každý, kdo souhlasí s tím, že bude ručitelem ve vztahu k osobě, která získává úvěr, přebírá nezanedbatelnou odpovědnost. Být něčí ručitel by nemělo být chápáno jako pouhé zdvořilostní gesto, ale jako odpovědnost, která vystavuje danou osobu riziku, že bude muset čerpat ze svého...

V mnoha případech mohou lidé potřebovat peníze na řešení nepředvídaných událostí nebo na velké investice, například na koupi auta nebo nemovitosti. Proto je velmi důležité, abyste si byli plně vědomi nejlepších dostupných způsobů půjčování peněz, jejich charakteristik, výhod a možných nevýhod.

Lidé si často osvojují špatné finanční návyky, které ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu značně zatěžují jejich rozpočet. Abyste se těmto problémům vyhnuli a mohli zcela bezpečně plnit své finanční závazky, ukážeme vám, jakých postupů se v této souvislosti vyvarovat.

Ve smlouvách, v nichž jedna strana poskytuje druhé straně financování, existují různé podmínky, které je třeba vzít v úvahu, abyste dokonale znali důležité detaily transakce půjčky. Věřitel a dlužník jsou dvě strany zapojené do tohoto typu smlouvy a my vám dnes ukážeme vše, co potřebujete vědět o obou.