Co je inflace ve srozumitelném jazyce

29.05.2022

Když říkáme, že se všechno zdražuje, obvykle máme na mysli inflaci. Postupně snižuje kupní sílu peněz a "ubírá" z úspor. Podívejme se srozumitelně, co tento pojem znamená. 

Co je inflace
Co je inflace

Všude posloucháme o míře inflace a těšíme se, když slyšíme, že klesla, myslíme si, že příští měsíc budeme mít v peněženkách více peněz, že peníze, které vyděláme, budou mít větší hodnotu a naše kupní síla bude větší. To není zcela správné, je dobré, že inflace klesá, ale to neznamená, že na pultech v obchodech uvidíme nižší ceny.

Zjednodušeně řečeno, inflace znamená všeobecné zvýšení cen ve všech oblastech, i když jde o menší nebo větší zvýšení.

Nižší inflace je dobrá věc, ale neznamená nižší ceny, znamená jen pomalejší tempo růstu cen v porovnání s předchozím obdobím. Pokud se například v roce 2020 cena 1 kg cibule zvýšila o 4 koruny a v roce 2021 se cena zvýšila jen o 2 koruny, znamená to, že jsme zaznamenali pokles míry růstu ceny, ale neznamená to, že jsme zaznamenali pokles ceny za 1 kg cibule, ale že jsme zaznamenali o 50 % nižší míru růstu než v roce 2020.

Příčiny inflace

  • Nedostatek produktů na trhu může vést k inflaci na straně poptávky. Příliš velká poptávka na trhu může vést k vyšším cenám těchto produktů, t. j. k inflaci na straně poptávky.
  • Rostoucí náklady na suroviny nebo nedostatek suroviny mohou vést ke zvýšení nákladů na určité výrobky a mohou způsobit inflaci nákladů.
  • Ztráta hodnoty peněz může způsobit inflaci vyvolanou penězi. Existují situace, kdy se na trh uvede více peněz, ale poptávka a nabídka na trhu produktů zůstávají nezměněny, čímž vzniká inflace, protože peníze ztrácejí svou kupní sílu.

Jedno z mála pozitiv inflace

Všechno špatné je i na něco dobrého. Hlavní výhodou vysoké inflace je snižování ceny za půjčky, které byly získány ještě před prudkým znehodnocením peněz. Jako příklad můžeme uvést českého důchodce, kterému se automaticky zvyšuje důchod tak, aby dorovnal výši inflace. Pokud tedy splácel při nízké inflaci například 500 Kč za půjčku měsíčně a výši důchodu měl 12000 Kč tak v době vysoké inflace mu výše splátky zůstane nezměněna, zato však důchod bude pobírat podstatně vyšší. Tento příklad platí i při výši úroku. Pokud například důchodce sjednal půjčku za úrok 8% ročně a inflace je 13% tak získal půjčku takříkajíc do minusového úroku až -5% za každý rok když bude inflace takto vysoká. Ve skutečnosti tak za půjčku v tomto období neproplatí nic, ba dokonce získá.

Český statistický úřad poskytuje podrobnější informace o inflaci a vývoji cen v různých kategoriích.


Obchodování CFD (Contract for Difference) je forma finančního obchodování, která umožňuje spekulovat na cenové rozdíly finančních nástrojů, jako jsou akcie, komodity, indexy nebo měnové páry, aniž byste tato aktiva fyzicky vlastnili.

Devizový trh (známý také jako forexový trh, nebo měnový trh) je globální decentralizovaný trh, na kterém se obchoduje s měnami. Tento trh je největším a nejlikvidnějším finančním trhem na světě s denním objemem obchodů přesahujícím 6 bilionů amerických dolarů. Na devizovém trhu se nakupují a prodávají měny za účelem spekulace, zajištění nebo...

Variabilní a fixní úrokové sazby jsou dva typy úrokových sazeb používaných u úvěrů a půjček. Rozdíl mezi nimi spočívá ve způsobu, jakým jsou tyto úrokové sazby stanoveny a jak se mohou v průběhu trvání půjčky nebo úvěru měnit.

Refinancování je proces, při kterém osoba nebo společnost získá nový úvěr na splacení stávajícího dluhu, často za lepších podmínek než původní úvěr. Cílem refinancování je získat výhodnější podmínky, například nižší úrokové sazby, kratší nebo delší dobu splácení, změnu typu úvěru nebo zlepšení finanční situace.

Bitcoin byl vytvořen v roce 2008, kdy osoba nebo skupina osob pod pseudonymem Satoshi Nakamoto zveřejnila technický dokument známý jako "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". Tento dokument popisoval, jak by mohla fungovat decentralizovaná digitální měna, která by umožňovala přímé transakce mezi uživateli bez nutnosti centrální autority,...

Pyramidová hra (známá také jako Ponziho schéma nebo "letadlo") je nezákonný podvodný způsob investování, při kterém jsou investorům slibovány vysoké zisky v krátkém časovém období. Tento typ podvodu je pojmenován po Charlesi Ponzim, který se proslavil svým podvodným schématem ve 20. letech 20. století.