Co je to kolektivní smlouva?

14.01.2023

Co je to kolektivní smlouva a jak a s kým se uzavírá? Díky za vaši odpověď.

Juraj T. - Praha


Kolektivní smlouva je dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci nebo mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, která upravuje pracovní podmínky, jako jsou mzdy, pracovní doba, dovolená a další sociální výhody. Tyto dohody jsou často sjednávány mezi stranami a mohou být uzavřeny na dobu určitou nebo neurčitou. Jejich účelem je zajistit spravedlivé a rovné podmínky pro obě strany.

Kolektivní smlouva je pro obě strany právně závazná. Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům veškeré výhody a vyplácet jim mzdu podle dohodnutých podmínek, zatímco zaměstnanci jsou povinni plnit své pracovní úkoly a přizpůsobit se stanoveným pravidlům.

Kolektivní smlouvy se často uzavírají na úrovni jednotlivých podniků nebo na úrovni odvětví. Mohou být uzavřeny na dobu určitou, např. na jeden rok, nebo na dobu neurčitou. V některých zemích, jako například u nás, existují zákony, které umožňují zaměstnancům zakládat odbory, které zastupují jejich zájmy v kolektivním vyjednávání.

Kolektivní smlouvy se používají k řešení různých pracovních sporů, jako je nespokojenost s odměňováním, nespokojenost s pracovními podmínkami nebo diskriminace na pracovišti. Pomáhají také chránit zaměstnance před nespravedlivým propuštěním.

Kolektivní smlouvy se mohou v závislosti na zemi lišit, pokud jde o práva a povinnosti. V některých zemích mohou například zahrnovat právo na placenou mateřskou dovolenou, zatímco v jiných zemích toto právo zahrnuto není.

Nejnovější odpovědi z poradny


Vlasy a nehty se skládají z buněk stejně jako zbytek těla. Pokud by však tyto buňky byly živé, inervované a citlivé, nemohly by správně plnit svou ochrannou funkci. Představte si například, že vás bolí nehet, když se o něco poškrábe, nebo vlas, když se zasekne v zipu.

Pláč je pro lidi přirozeným způsobem vyjadřování emocí. Pláč může být užitečný, protože:

Poikilotermní (studenokrevní) živočichové jsou ti, jejichž tělesná teplota se mění v závislosti na venkovní teplotě. Jinými slovy, nemají vnitřní termoregulační mechanismus, který by udržoval jejich tělesnou teplotu konstantní. Tito živočichové se musí přizpůsobit změnám vnější teploty pomocí fyziologických a behaviorálních adaptací.

"Přirozené" se nazývá a označuje věci, které se vyskytují v přírodě bez zásahu člověka. Může se jednat o rostliny, zvířata, minerály, krajinu a podobně. Příklady přírodních věcí mohou zahrnovat:

Je možné mi poradit, co přesně znamená pojem "rozúčtování rozpětí". Velice vám děkuji za vaši radu a odpověď.