Jak postupovat, když chcete své dítě něco naučit o penězích?

11.07.2022

Pokud jde o finance, pravděpodobně je považujete za zodpovědnost dospělých. Peníze, úspory a hospodaření s rodinným rozpočtem se nemusí zdát jako téma, o kterém byste měli s dítětem mluvit. Upozorňujeme však, že to není pravda. Finanční odpovědnost je součástí vývoje dítěte stejně jako dospělého a je nezbytnou součástí přípravy na život.

Finanční gramotnost dětí
Finanční gramotnost dětí

Spoření a hospodaření s malými částkami peněz patří mezi nejúčinnější způsoby, jak dítě naučit významu financí. Tímto způsobem můžete vytvořit odrazový můstek k dalším tématům souvisejícím s finanční gramotností a rozvíjením orientace dospělých ve financích.

Sestavte si seznam činností, kterým se vaše dítě může věnovat jako rodina.

Může se jednat o činnost, kterou mohou vykonávat sami, nebo o činnost, při níž mohou nabídnout pomoc členovi rodiny. Například v supermarketu. Nákupní centra jsou nejnavštěvovanějším místem (bohužel) pro rodiny a skvělým místem pro procvičování finanční gramotnosti s dětmi. Pokud je vaše dítě dost staré na to, aby umělo počítat, můžete ho do nakupování zapojit také. Může mít za úkol vyhledávat akční letáky nebo zapisovat ceny, abyste mohli společně počítat, než se dostanete k pokladně. Doma mu můžete dát na starost založení kasičky, do které bude sbírat drobné a přidávat je do rodinného rozpočtu. Přímé zapojení znamená praktickou činnost, a zejména u dětí se doporučuje, aby se dítě zapojilo, bylo iniciativní a učilo se.

Mějte na paměti, že aktivity, do kterých je zapojíte, by měly být úzce spjaty s jejich věkem, aby mohly využívat dosud nabyté znalosti.

O penězích hrou

Nejbezpečnějším místem, kde se dítě učí o penězích, je hra. V průběhu let bylo vyvinuto několik způsobů, jak mohou děti získávat znalosti hravou formou, aby se co nejméně cítily jako ve třídě, ve škole, s vnucenými informacemi. Vaše dítě může například rozvíjet svou finanční inteligenci hraním stolních her (například Monopoly). Když bude menší, můžete mu koupit dětskou pokladní kasu a hrát si na obchod.

Zapojte je do činností, které rozvíjejí jejich logické schopnosti.

Aby teorie platila, musí být podložena nejen informacemi, ale také praxí. V případě finanční gramotnosti hovoříme o praxi prostřednictvím matematiky a logiky. Pomocí matematických znalostí ze školy, například pravidel dělení, můžete své dítě naučit plánovat výdaje z kapesného. Můžete jim ukázat, jak si rozdělit peníze na 5 školních dnů, aby jim na toto období stačily. Tímto způsobem se učí odhadovat své potřeby a přání, ale také hospodařit s penězi a prakticky využívat poznatky, které se naučily ve škole. Postupem času si osvojí schopnost vypočítat a naplánovat rozpočet na delší období nebo na větší finanční částky.

Každou lekci lze přizpůsobit věku dítěte a jeho aktivitám. Neexistují věci, kterým byste se měli vyhýbat, jen věci, na které musíte být schopni své dítě připravit, aby se v okamžiku, kdy se bude muset rozhodovat samo, mohlo rozhodovat s jistotou na základě podobných předchozích zkušeností.

Například i taková půjčka pro matky na mateřské dovolené může být pro dítě dobrým příkladem k učení. Vysvětlete mu, že někdy je třeba koruny správně spočítat a také si je dát stranou, protože mohou nastat nepředvídané situace a pak je jediným východiskem vzít si půjčku a vytvořit dluh, který je třeba splatit.

Světová banka představila tři scénáře vývoje světové ekonomiky v letošním a příštím roce a analyzovala pravděpodobnost recese.

Ať už je vaším příjmem starobní důchod nebo invalidní, o půjčku ihned si můžete požádat jednoduše z vašeho domu. Samozřejmostí je odeslání finančních prostředků ihned po schválení a jednoduché doložení příjmu.

Po napadení bezbranného státu Ukrajina agresorem Ruskem byla přijata řada sankcí. Jedním z nich bylo vyloučení agresivního Ruska ze systému SWIFT. Co to sakra je SWIFT a jak funguje? Prozradíme na následujících řádcích.

Napadlo vás někdy: "Kdyby mi někdo platil za můj čas na Facebooku, zbohatl bych"? Pokud jste dostatečně podnikaví a využijete správné příležitosti, někdo vám za to zaplatí. Zda zbohatnete, záleží jen na vás.

Dnes můžete pohodlně platit téměř kdekoli, aniž byste u sebe museli mít hotovost. Potřebujete pouze kreditní kartu a účet můžete zaplatit v obchodech jedním tahem nebo objednat online zadáním údajů o kartě. Podvodníci vyvinuli různé metody, jak získat údaje o vaší kreditní kartě a vybrat z vašeho účtu všechny peníze. Co dělat, pokud se stanete...