Jaké formy peněz známe?

06.06.2022

Ačkoli první měny byly čistě hmotné, velká část směny dnes probíhá v dematerializované podobě, z jednoho bankovního účtu na druhý, v podobě bezhotovostních peněz.

Někteří autoři spojují první měny s barterovým systémem. Předtím, než se začaly razit mince, probíhal obchod prostřednictvím vzájemné výměny zboží nebo komodit, které sloužily jako peníze. Například chléb by byl vyměněn za máslo. Pak se začal používat termín komoditní peníze.

První kovové mince, označované jako mince s vnitřní hodnotou, byly mince z drahých kovů, jejichž hodnota se rovnala hodnotě kovu, který obsahovaly. Ačkoli je datování prvních kovových mincí nepřesné, současný stav archeologických nálezů naznačuje, že první stopy této měny se objevují kolem poloviny prvního tisíciletí před naším letopočtem. Tato forma peněz přežívá dodnes v podobě sběratelských mincí.

Vnitřní peníze byly nahrazeny dělenými penězi, které se skládají z mincí, jejichž hodnota již není určena množstvím kovu, který obsahují, ale důvěrou uživatele v hodnotu vyrytou na minci. Jedná se o stejný systém, kterým se řídí fiduciární peníze, které jsou tvořeny bankovkami.

Bezhotovostní peníze se objevily se vznikem bankovních účtů. Jedná se o položku na řádku účtu. Bezhotovostní peníze lze přeměnit na divizní nebo fiduciární peníze.

Rozdíl mezi penězi a platebními nástroji

Platebními nástroji jsou bankovní karta, šek, automatický převod a mezibankovní platební příkaz. Neměly by se zaměňovat s penězi. Nástroje slouží jako médium pro peníze a jsou jejich nositeli. Jejich zničení nevede ke zničení měny.

Zvláštní případ představují elektronické peníze (kryptoměny). Někteří autoři je nenazývají novou formou peněz. Jsou součástí procesu digitalizace bezhotovostních peněz.


Vlasy a nehty se skládají z buněk stejně jako zbytek těla. Pokud by však tyto buňky byly živé, inervované a citlivé, nemohly by správně plnit svou ochrannou funkci. Představte si například, že vás bolí nehet, když se o něco poškrábe, nebo vlas, když se zasekne v zipu.

Pláč je pro lidi přirozeným způsobem vyjadřování emocí. Pláč může být užitečný, protože:

Poikilotermní (studenokrevní) živočichové jsou ti, jejichž tělesná teplota se mění v závislosti na venkovní teplotě. Jinými slovy, nemají vnitřní termoregulační mechanismus, který by udržoval jejich tělesnou teplotu konstantní. Tito živočichové se musí přizpůsobit změnám vnější teploty pomocí fyziologických a behaviorálních adaptací.

"Přirozené" se nazývá a označuje věci, které se vyskytují v přírodě bez zásahu člověka. Může se jednat o rostliny, zvířata, minerály, krajinu a podobně. Příklady přírodních věcí mohou zahrnovat: