Má banka právo udělat ze služby "zdarma" placenou službu?

14.01.2023

Má banka začala účtovat poplatek za službu, která byla dříve zdarma, má na to právo?

Vladimír L. - Praha


Ano, banka má právo účtovat poplatky za poskytované služby, včetně služeb, které byly dříve bezplatné. Banka by však měla být transparentní ohledně poplatků, které účtuje, a měla by být schopna zdůvodnit, proč se poplatky zvyšují. Měli by být také včas informováni o změně poplatků, aby se klienti mohli rozhodnout, zda chtějí ve službě pokračovat, nebo hledat alternativy.

Pokud klient s novým poplatkem nesouhlasí, může se rozhodnout přejít k jiné bance nebo požádat o zrušení služby.

Důležité je také upozornit, že banky jsou povinny poskytovat klientům informace o poplatcích a úrokových sazbách, které účtují, a to i v případě, že se mění. Informace by měly být jasné a snadno dostupné, aby klienti plně porozuměli účtovaným poplatkům.

V každém případě je důležité, aby si klienti pečlivě prostudovali podmínky a poplatky, které si banka účtuje, a porovnali je s jinými možnostmi dostupnými na trhu, aby měli jistotu, že vždy využívají nejvýhodnější možnosti.Nejnovější odpovědi z poradny


Vlasy a nehty se skládají z buněk stejně jako zbytek těla. Pokud by však tyto buňky byly živé, inervované a citlivé, nemohly by správně plnit svou ochrannou funkci. Představte si například, že vás bolí nehet, když se o něco poškrábe, nebo vlas, když se zasekne v zipu.

Pláč je pro lidi přirozeným způsobem vyjadřování emocí. Pláč může být užitečný, protože:

Poikilotermní (studenokrevní) živočichové jsou ti, jejichž tělesná teplota se mění v závislosti na venkovní teplotě. Jinými slovy, nemají vnitřní termoregulační mechanismus, který by udržoval jejich tělesnou teplotu konstantní. Tito živočichové se musí přizpůsobit změnám vnější teploty pomocí fyziologických a behaviorálních adaptací.

"Přirozené" se nazývá a označuje věci, které se vyskytují v přírodě bez zásahu člověka. Může se jednat o rostliny, zvířata, minerály, krajinu a podobně. Příklady přírodních věcí mohou zahrnovat:

Je možné mi poradit, co přesně znamená pojem "rozúčtování rozpětí". Velice vám děkuji za vaši radu a odpověď.