Proč je import (dovoz) důležitý?

14.01.2023

Zajímalo by mě, proč je import pro naši zemi tak důležitý, když musíme dovážet potraviny a oblečení ze zahraničí. K čemu je to vlastně dobré? Děkuji za odpověď.

Dalibor R. - Moravský Krumlov


Dovoz neboli import je důležitý, protože umožňuje zemi získat potřebné zboží a služby, které nejsou k dispozici nebo nemohou být vyrobeny v dostatečném množství v dané zemi. Dovoz také pomáhá zvýšit konkurenceschopnost země tím, že umožňuje přístup k novým technologiím a inovacím.

Příklady:

  • Automobilový průmysl v Německu dováží některé komponenty, jako jsou motory, které se vyrábějí v Japonsku, a to díky vyspělé technologii výroby těchto komponentů.
  • USA dovážejí ropu z různých zemí, například ze Saúdské Arábie, Ruska a Kanady, aby zajistily dostatek paliva pro své hospodářství.
  • Malajsie dováží vysoce kvalitní obiloviny, jako je pšenice a kukuřice, protože je zde nelze pěstovat v dostatečném množství kvůli nevhodným klimatickým podmínkám.

Pozitivní dopad dovozu

Import obecně pomáhá zemi rozšiřovat nabídku zboží a služeb, zlepšovat kvalitu života obyvatel a podporovat hospodářský růst.

Import může také pomoci zemi zlepšit její hospodářskou situaci tím, že umožní přístup na nové trhy a zvýší konkurenci na domácím trhu. To může vést ke snížení cen pro spotřebitele a k většímu výběru zboží a služeb.

Dovoz rovněž přispívá k rozvoji mezinárodního obchodu a hospodářské spolupráce mezi zeměmi. Dovozem zboží a služeb z jiných zemí poskytuje země příležitosti pro rozvoj obchodu a vztahů mezi zeměmi.

Negativní dopad dovozu

Na druhou stranu může mít dovoz (import) na ekonomiku země i negativní dopad. Může představovat konkurenci pro domácí výrobce a může také vést k propouštění v důsledku nárůstu dovozu levného zboží.

Aby země minimalizovala negativní dopady dovozu, měla by rozvíjet svůj vlastní průmysl a podporovat obchodní dohody, které jsou pro její ekonomiku výhodné.

Příklady:

  • Mexiko dováží z USA velké množství potravin, textilu a spotřebního zboží, což vede ke konkurenci pro domácí výrobce.
  • Indie dováží velké množství textilu a oděvů z Číny, což vede k propouštění v Indii.

Opatření pro negativa z importu

  • Jedním z opatření může být rozvoj vlastního průmyslu a podpora domácích výrobců s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu. Toho lze dosáhnout například investicemi do výzkumu a vývoje, podporou inovací a rozvojem infrastruktury.
  • Dalším opatřením může být podpora obchodních dohod, které jsou pro ekonomiku země výhodné. Tyto dohody by měly být koncipovány tak, aby přinášely výhody domácím výrobcům a spotřebitelům a zároveň umožňovaly rozvoj mezinárodního obchodu.
  • Země by také měla mít dobrý systém monitorování a regulace dovozu, aby se zabránilo šíření padělaného nebo nebezpečného zboží na trh.
  • Posledním opatřením může být rozvoj exportu s cílem zvýšit schopnost země vyvážet zboží a služby do zahraničí. To zvýší konkurenceschopnost země na mezinárodním trhu a zlepší její hospodářskou situaci.

Závěrem lze říci, že dovoz je pro ekonomiku země důležitý, neboť jí umožňuje získat potřebné zboží a služby, které nejsou v dané zemi k dispozici nebo nemohou být vyrobeny v dostatečném množství, zvyšuje konkurenceschopnost a pomáhá rozvíjet mezinárodní obchod. Může však mít i negativní důsledky pro ekonomiku, a proto je důležité vypracovat opatření, která pomohou minimalizovat negativní dopady dovozu na ekonomiku země.Nejnovější odpovědi z poradny


Vlasy a nehty se skládají z buněk stejně jako zbytek těla. Pokud by však tyto buňky byly živé, inervované a citlivé, nemohly by správně plnit svou ochrannou funkci. Představte si například, že vás bolí nehet, když se o něco poškrábe, nebo vlas, když se zasekne v zipu.

Pláč je pro lidi přirozeným způsobem vyjadřování emocí. Pláč může být užitečný, protože:

Poikilotermní (studenokrevní) živočichové jsou ti, jejichž tělesná teplota se mění v závislosti na venkovní teplotě. Jinými slovy, nemají vnitřní termoregulační mechanismus, který by udržoval jejich tělesnou teplotu konstantní. Tito živočichové se musí přizpůsobit změnám vnější teploty pomocí fyziologických a behaviorálních adaptací.

"Přirozené" se nazývá a označuje věci, které se vyskytují v přírodě bez zásahu člověka. Může se jednat o rostliny, zvířata, minerály, krajinu a podobně. Příklady přírodních věcí mohou zahrnovat:

Je možné mi poradit, co přesně znamená pojem "rozúčtování rozpětí". Velice vám děkuji za vaši radu a odpověď.