Taktické alokování aktiv v těchto časech nejistoty

05.07.2022

Akciové trhy jsou vysoko, sazby jsou nízké, alternativ k akciím je málo. Na druhé straně máme rostoucí inflaci, která z historického hlediska není pro akcie a dluhopisy dlouhodobě nejlepší.

Alokování aktiv
Alokování aktiv

Mohli bychom zvolit kryptoměny, ale ty jsou mnohem volatilnější. Existuje zlato atd., které nás skvěle chrání před inflací, ale stále není bez rizika a volatility. Každé aktivum s sebou nese individuální rizika. Zde se opět stává důležitou alokace aktiv.

Taktické a strategické rozdělení aktiv

Alokace aktiv je způsob, jakým diverzifikujeme naše portfolio mezi různé třídy aktiv. Výhodou investování do více aktiv je možnost diverzifikace rizika na více frontách. Nezapomínejme, že různá aktiva mají různé trendy a reakce na určité situace.

Když to hodně zjednodušíme, můžeme počítat s tím, že když jedna třída aktiv "ciká", druhá "ciká". A tento "cik-cak" mezi různými třídami aktiv snižuje celkovou volatilitu celého portfolia.

Alokace aktiv je především strategická. Strategická alokace aktiv označuje proces alokace kapitálu mezi různé třídy aktiv s velmi dlouhodobou perspektivou.

Taktická alokace aktiv je naproti tomu proces střídání tříd aktiv v kratším časovém období, třeba v reakci na konkrétní situaci na trhu.

Jak integrovat taktickou alokaci aktiv a strategickou alokaci aktiv

Pokusíme se vám uvést praktický příklad.

Při určování strategické alokace aktiv můžete například stanovit, že akcie budou tvořit minimálně 25 % a maximálně 65 %. U dluhopisů to může být maximálně 70 %, ale aby se nepodstupovalo příliš velké riziko, nesmí nikdy klesnout pod 30 %. V určitých situacích se můžete rozhodnout investovat i do zlata, ale nikdy by to nemělo být více než 10 %.

Na základě těchto pravidel můžete definovat svou strategii. Můžete si nastavit větší míru podrobnosti, dokonce i minimální podíl globálních akcií a/nebo akcií rozvíjejících se trhů atd.

Pak přichází čas na taktickou alokaci aktiv. V rámci obecné strategie můžete takticky měnit složení alokace aktiv v závislosti na situaci na trhu.

V určitých obdobích tak můžete zaměřit alokaci akcií na technologie a malé společnosti. V jiných obdobích se můžete zaměřit spíše na Evropu než na Ameriku. Místo státních dluhopisů můžete koupit podnikové dluhopisy, místo dlouhodobých dluhopisů krátkodobé dluhopisy atd.

Strategická část by samozřejmě měla mít stále poměrně silnou podporu. To proto, abyste se vyhnuli neustálým změnám, které by vedly k tomu, že by vaše portfolio bylo vedeno téměř jako obchodní operace.

Jiným způsobem by bylo definovat velmi podrobnou strategickou alokaci aktiv pro velkou část portfolia, například 70-80 % celkového objemu. Zbývajících 20-30 % pak použijte na taktickou část.

V každém případě vám tyto metodiky pomohou mít na jedné straně základní kameny, pravidla, a na druhé straně určitou flexibilitu, abyste mohli reagovat na nepředvídané situace.

Taktická alokace aktiv v současné situaci

Jediným způsobem, jak se vyrovnat se situací zvýšené nejistoty, v níž se dnes nacházíme, je snažit se co nejvíce snížit riziko prostřednictvím správné alokace aktiv.

Nemohu zde uvést taktickou alokaci aktiv, která by platila pro všechny. Mohu však uvést několik poznámek.

Není pochyb o tom, že čelíme rostoucí inflaci a zvyšujícím se sazbám. Na straně dluhopisů tak mohou být inflační dluhopisy méně rizikové než 10-15leté dluhopisy.

Trocha zlata by neměla být na škodu, protože je obvykle dobrým zajištěním proti inflaci.

Co se týče akcií, ty výrazně vzrostly. Proto se starším lidem nebo lidem s malou chutí riskovat nedoporučuje přílišná expozice vůči akciím. A v případě této složky by technologická část, která má velkou dynamiku, měla být sladěna s tradičnějšími odvětvími. Nebo seznamy s větším zastoupením těchto sektorů, jako je evropský.

Špatný nápad by nebyl ani přechod od růstových akcií, které v posledních letech rostly více, k hodnotovým akciím.

V neposlední řadě by se nikdy neměl podceňovat význam likvidity. Je pravda, že "hotovost" je oslabena inflací, ale trocha likvidity vždy pomůže. Likvidita představuje jakousi "kupní opci" s nulovými náklady na nákup akcií a dluhopisů v budoucnosti. Pokud by jejich ceny trochu klesly, bylo by možné je koupit levně.

Jedná se pouze o pokyny. Každý si však musí taktické a dynamické rozdělení aktiv utvářet sám podle svého rizikového profilu a věku.


Jízda má přímý vliv na spotřebu paliva, emise CO2 a opotřebení vozidla. Díky novým technologickým pokrokům se podařilo snížit znečištění a spotřebu paliva. Díky těmto pokrokům mají některé modely spotřebu nižší než 3 litry paliva na 100 km. Dodržování určitých zásad efektivní jízdy vám může pomoci ušetřit více peněz na cestách.

Přemýšleli jste někdy o tom, čím jsou výjimeční ti, kteří dnes vedou více než finančně vyrovnaný život? Mnozí z těch, které lze dnes považovat za finančně zodpovědné lidi, začínali přesně tam, kde jste nyní vy. Co však dělali jinak, bylo osvojení si několika návyků, které při měsíčním uplatňování změnily jejich myšlení a pomohly jim být vytrvalí a...

Světové události upřely všechny zraky na pandemii COVID 19 a následnou válku na Ukrajině. Evropa je silně závislá na ruských energetických zdrojích a počítá s tím, že v blízké budoucnosti dojde k přerušení dodávek plynu.

TIP PRO VÁS:

Když se stane, že člověk potřebuje menší množství peněz, protože je před výplatou, pomoci může finanční produkt dostupný na Ammado s názvem "půjčka do výplaty". Peníze získá zájemce během pár minut a při první půjčce vrátí jen tolik, kolik si půjčil.