Co je to monopol?

06.06.2022

Monopol je tržní situace, kdy jediný prodávající čelí velkému množství kupujících. Distribuované zboží nebo služba nesmí být zaměnitelné. Skutečné monopoly jsou ve skutečnosti velmi vzácné, protože ve většině případů mohou stejnou funkci plnit i jiné výrobky.

Jak lze vysvětlit existenci monopolu?

Monopol se vysvětluje existencí "překážek vstupu", což znamená, že na trh nemohou vstoupit jiné společnosti. Překážky vstupu na trh jsou různého druhu:

  • existence vysokých fixních nákladů vzhledem k velikosti trhu (nákladná infrastruktura jako v případě železniční dopravy, velmi vysoké náklady na výzkum a vývoj);
  • existence úspor z rozsahu v některých odvětvích činnosti s rostoucími výnosy, které neumožňují malým podnikům být ziskové (elektřina, plyn, pitná voda atd.). Úspory z rozsahu existují, pokud jednotkové náklady klesají s rostoucí produkcí. Koncentrace výroby v rámci monopolu tak snižuje jednotkové náklady;
  • Stát může vytvořit právní monopol tím, že regulací omezí hospodářskou soutěž na trhu, aby sledoval určité strategické cíle (letectví, vesmír, zbrojení) nebo regionální plánování, aby zajistil veřejnou službu (doručování pošty) nebo ji učinil bezplatnou. Orgány veřejné moci mohou rovněž některým inovativním podnikům umožnit, aby si prostřednictvím patentové ochrany vynálezu nového výrobního postupu nebo nového výrobku udržely dočasný právní monopol.
  • Vlastnictví vzácného zdroje jedinou firmou (jako v případě těžby diamantů v některých zemích) nebo založení firmy v izolované zeměpisné oblasti vytváří místní monopolní situace.

Monopolní moc

Společnost, která je na trhu sama, si může stanovit cenu, jakou chce. Tato cena je vyšší než cena, která by byla účtována na konkurenčním trhu. Cena se však nemůže zvyšovat neomezeně. Poptávka spotřebitelů omezí monopolní sílu společnosti. Spotřebitelská poptávka má tendenci klesat, když cena roste.

Křivka spotřebitelské poptávky umožňuje společnosti optimalizovat výběr při stejné úrovni zisku (velký objem výrobků prodávaných za nízkou cenu nebo malé množství prodávané za vysokou cenu).


Co je RPSN?

07.12.2022

RPSN je zkratka pro roční procentní sazbu nákladů a je jednou z hlavních ukazatelů, které se používají k měření nákladů na půjčku. RPSN je poměr ročních nákladů spojených s půjčkou k celkové částce půjčky v procentech. V případě půjček se RPSN obvykle počítá jako součet všech poplatků a úroků spojených s půjčkou, které jsou zaokrouhlené na celé...

Ručitel je způsob zajištění financování. Někdy se zdá, že půjčka s ručitelem je jediným řešením, pokud máte špatnou úvěrovou historii. Kdo se může stát ručitelem? Jaká jsou jeho práva a povinnosti? A vyplatí se vzít si půjčku s ručitelem?

Ano, třeba mít ale na mysli, že pokud uvažujete o konsolidační půjčce (refinancování) tak se jedná o účelovou půjčku, kterou je nutné v plné výši využít k vyplacení všech půjček a úvěrů, kterých se bude týkat. V případě, že si potřebujete půjčit i na vyplacení ostatních půjček a úvěrů s tím, že vám ještě finanční prostředky zvýší i pro osobní...

Dobrý den, víte mi poradit, kde získám rychlou konsolidaci svých dluhů? Potřeboval bych konsolidovat předražené půjčky a potřeboval bych to co nejdříve. Děkuji za odpověď.

Flexibilní půjčka je velmi oblíbeným produktem, protože se splácí flexibilně. Co vlastně znamená flexibilní splácení úvěru? Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá, půjčka s flexibilním splácením znamená, že klient splácí svůj úvěr, a když potřebuje další finanční prostředky, jednoduše si část splácených peněz znovu půjčí.

Je možné získat půjčku i ve výši 2 000 Kč na zaplacení jedné urgentní faktury? Je to jen taková malá částka, kterou bych byl schopen splatit ihned v den výplaty.

Chtěla bych znát odpověď na otázku, že co je to devizová intervence a kdyby bylo možné, tak jazykem abych tomu rozuměla. Děkuji.

Dobrý den, jsem jeden z těch, co stále zapomínají na své povinnosti a tak téměř vždy se mi stává, že své finanční závazky platím až po termínu. Slyšel jsem o tom, že existuje nějaký trvalý příkaz. Můžete mi prosím vysvětlit, o co jde?