Co znamená pojistit si půjčku?

11.06.2022

Pojištění úvěru (půjčky) je pojistný produkt, který byl vytvořen pro pomoc spotřebitelům. Stále více fyzických osob žádá banky a jiné finanční instituce o půjčky na nejrůznější potřeby, ale může se stát, že se dlužník ocitne v takové ekonomické situaci, že již není schopen splácet dlužné splátky. K takovým situacím dochází stále častěji, zejména v důsledku hospodářské krize a nejistoty pracovních smluv. Z tohoto důvodu se některé pojišťovny rozhodly nabízet tyto inovativní produkty, které představují určitou formu ochrany jak pro soukromou osobu, tj. dlužníka, tak pro banku poskytující úvěr. Pojištění úvěru tedy poskytuje finanční podporu v případě, že příjemce úvěru již není schopen splácet splátky úvěrové instituci, takže když taková situace nastane, je to pojišťovna, kdo vyplatí dlužné peníze.

Aby pojišťovna mohla splátky uhradit, musí být splněny určité podmínky, které se liší v závislosti na pojistné smlouvě. V naprosté většině případů je v těchto konkrétních pojistných smlouvách uvedeno, že pojišťovna uhradí splátku za držitele úvěru v případě jeho úmrtí, pokud se stane invalidním (je uvedena hranice invalidity, nad kterou pojišťovna poskytuje finanční podporu), pokud ztratí zaměstnání (v případě zaměstnanců), pokud je dočasně v pracovní neschopnosti a v dalších případech. Aby pojišťovna mohla za pojištěného platit splátky bance nebo jinému finančnímu subjektu, musí samozřejmě předložit potřebné doklady, které prokazují jeho skutečnou neschopnost platit dlužné splátky.

Cena za pojištění může být započtena ve splátkách nebo i jednorázově na začátku úvěru. Nejrozšířenější jsou bezpochyby klasické pojistky proti neschopnosti splácet, ale svět pojištění úvěrů zahrnuje i tzv. doplňková pojištění, která poskytují různé druhy ochrany: příkladem doplňkového pojištění je například pojištění půjčky, které umožňuje držiteli půjčky vynechat splácení některých splátek, pokud toho dočasně není schopen.

Pojištění půjčky je v naprosté většině případů nepovinné, takže dlužník se může svobodně rozhodnout, zda je uzavře, či nikoliv. Stále častěji se však stává, že banky toto pojištění výslovně vyžadují a v některých případech je jeho uzavření nezbytnou podmínkou pro poskytnutí úvěru. Existence takové pojistky je považována za nezbytnou podmínku pro poskytnutí půjčky zejména v případech, kdy soukromá osoba žádá o vysokou částku nebo kdy je ekonomická situace žadatele považována za vysoce rizikovou z hlediska platební neschopnosti. Je velmi užitečné zdůraznit, že pokud je pojištění bankou výslovně požadováno, musí být jeho cena zahrnuta do RPSN, tj. roční procentní sazby nákladů. RPSN je parametr, který zahrnuje náklady na daný produkt v celé jeho výši, a v případě, že půjčka považuje ustanovení této zásady za nezbytné, je tento dodatečný poplatek v zájmu maximální transparentnosti zahrnut do RPSN. Je důležité tento aspekt zdůraznit, aby spotřebitel mohl s náležitým vědomím posoudit výhodnost půjčky.

V případě, že úvěrové pojištění není finanční institucí vyžadováno, je zcela na spotřebiteli, zda si jej vezme či nikoliv, a proto si musí položit otázku, zda je to výhodné či nikoliv. Krytí, které mohou tato pojištění poskytnout, poskytuje držiteli půjčky velký klid a chrání ho před kritickými situacemi, které by ho mohly připravit o možnost pravidelně splácet dlužné splátky. Na druhou stranu je samozřejmě uzavření takové pojistné smlouvy nákladem, který zatěžuje výhodnost úvěru, takže spotřebitel musí zvážit všechna pro a proti.

Vhodnost takového pojištění je samozřejmě třeba posuzovat případ od případu, a to i s ohledem na ekonomickou situaci dlužníka a různé vlastnosti pojistného produktu, ale obecně lze říci, že sjednání pojištění k úvěru je vhodné, pokud se žádá o vysoký úvěr.


Vlasy a nehty se skládají z buněk stejně jako zbytek těla. Pokud by však tyto buňky byly živé, inervované a citlivé, nemohly by správně plnit svou ochrannou funkci. Představte si například, že vás bolí nehet, když se o něco poškrábe, nebo vlas, když se zasekne v zipu.

Pláč je pro lidi přirozeným způsobem vyjadřování emocí. Pláč může být užitečný, protože:

Poikilotermní (studenokrevní) živočichové jsou ti, jejichž tělesná teplota se mění v závislosti na venkovní teplotě. Jinými slovy, nemají vnitřní termoregulační mechanismus, který by udržoval jejich tělesnou teplotu konstantní. Tito živočichové se musí přizpůsobit změnám vnější teploty pomocí fyziologických a behaviorálních adaptací.

"Přirozené" se nazývá a označuje věci, které se vyskytují v přírodě bez zásahu člověka. Může se jednat o rostliny, zvířata, minerály, krajinu a podobně. Příklady přírodních věcí mohou zahrnovat:

Je možné mi poradit, co přesně znamená pojem "rozúčtování rozpětí". Velice vám děkuji za vaši radu a odpověď.

Co je HND?

14.01.2023

Co je HND? S touto zkratkou jsem se setkal, ale nevím, co vlastně znamená. Děkuji vám za odpověď.

Zajímalo by mě, zda znáte odpověď na otázku, co je to Anzcerta. Děkuji za odpověď.