Co znamená pojistit si půjčku?

11.06.2022

Pojištění úvěru (půjčky) je pojistný produkt, který byl vytvořen pro pomoc spotřebitelům. Stále více fyzických osob žádá banky a jiné finanční instituce o půjčky na nejrůznější potřeby, ale může se stát, že se dlužník ocitne v takové ekonomické situaci, že již není schopen splácet dlužné splátky. K takovým situacím dochází stále častěji, zejména v důsledku hospodářské krize a nejistoty pracovních smluv. Z tohoto důvodu se některé pojišťovny rozhodly nabízet tyto inovativní produkty, které představují určitou formu ochrany jak pro soukromou osobu, tj. dlužníka, tak pro banku poskytující úvěr. Pojištění úvěru tedy poskytuje finanční podporu v případě, že příjemce úvěru již není schopen splácet splátky úvěrové instituci, takže když taková situace nastane, je to pojišťovna, kdo vyplatí dlužné peníze.

Aby pojišťovna mohla splátky uhradit, musí být splněny určité podmínky, které se liší v závislosti na pojistné smlouvě. V naprosté většině případů je v těchto konkrétních pojistných smlouvách uvedeno, že pojišťovna uhradí splátku za držitele úvěru v případě jeho úmrtí, pokud se stane invalidním (je uvedena hranice invalidity, nad kterou pojišťovna poskytuje finanční podporu), pokud ztratí zaměstnání (v případě zaměstnanců), pokud je dočasně v pracovní neschopnosti a v dalších případech. Aby pojišťovna mohla za pojištěného platit splátky bance nebo jinému finančnímu subjektu, musí samozřejmě předložit potřebné doklady, které prokazují jeho skutečnou neschopnost platit dlužné splátky.

Cena za pojištění může být započtena ve splátkách nebo i jednorázově na začátku úvěru. Nejrozšířenější jsou bezpochyby klasické pojistky proti neschopnosti splácet, ale svět pojištění úvěrů zahrnuje i tzv. doplňková pojištění, která poskytují různé druhy ochrany: příkladem doplňkového pojištění je například pojištění půjčky, které umožňuje držiteli půjčky vynechat splácení některých splátek, pokud toho dočasně není schopen.

Pojištění půjčky je v naprosté většině případů nepovinné, takže dlužník se může svobodně rozhodnout, zda je uzavře, či nikoliv. Stále častěji se však stává, že banky toto pojištění výslovně vyžadují a v některých případech je jeho uzavření nezbytnou podmínkou pro poskytnutí úvěru. Existence takové pojistky je považována za nezbytnou podmínku pro poskytnutí půjčky zejména v případech, kdy soukromá osoba žádá o vysokou částku nebo kdy je ekonomická situace žadatele považována za vysoce rizikovou z hlediska platební neschopnosti. Je velmi užitečné zdůraznit, že pokud je pojištění bankou výslovně požadováno, musí být jeho cena zahrnuta do RPSN, tj. roční procentní sazby nákladů. RPSN je parametr, který zahrnuje náklady na daný produkt v celé jeho výši, a v případě, že půjčka považuje ustanovení této zásady za nezbytné, je tento dodatečný poplatek v zájmu maximální transparentnosti zahrnut do RPSN. Je důležité tento aspekt zdůraznit, aby spotřebitel mohl s náležitým vědomím posoudit výhodnost půjčky.

V případě, že úvěrové pojištění není finanční institucí vyžadováno, je zcela na spotřebiteli, zda si jej vezme či nikoliv, a proto si musí položit otázku, zda je to výhodné či nikoliv. Krytí, které mohou tato pojištění poskytnout, poskytuje držiteli půjčky velký klid a chrání ho před kritickými situacemi, které by ho mohly připravit o možnost pravidelně splácet dlužné splátky. Na druhou stranu je samozřejmě uzavření takové pojistné smlouvy nákladem, který zatěžuje výhodnost úvěru, takže spotřebitel musí zvážit všechna pro a proti.

Vhodnost takového pojištění je samozřejmě třeba posuzovat případ od případu, a to i s ohledem na ekonomickou situaci dlužníka a různé vlastnosti pojistného produktu, ale obecně lze říci, že sjednání pojištění k úvěru je vhodné, pokud se žádá o vysoký úvěr.


Ručitel je způsob zajištění financování. Někdy se zdá, že půjčka s ručitelem je jediným řešením, pokud máte špatnou úvěrovou historii. Kdo se může stát ručitelem? Jaká jsou jeho práva a povinnosti? A vyplatí se vzít si půjčku s ručitelem?

Ano, třeba mít ale na mysli, že pokud uvažujete o konsolidační půjčce (refinancování) tak se jedná o účelovou půjčku, kterou je nutné v plné výši využít k vyplacení všech půjček a úvěrů, kterých se bude týkat. V případě, že si potřebujete půjčit i na vyplacení ostatních půjček a úvěrů s tím, že vám ještě finanční prostředky zvýší i pro osobní...

Dobrý den, víte mi poradit, kde získám rychlou konsolidaci svých dluhů? Potřeboval bych konsolidovat předražené půjčky a potřeboval bych to co nejdříve. Děkuji za odpověď.

Flexibilní půjčka je velmi oblíbeným produktem, protože se splácí flexibilně. Co vlastně znamená flexibilní splácení úvěru? Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá, půjčka s flexibilním splácením znamená, že klient splácí svůj úvěr, a když potřebuje další finanční prostředky, jednoduše si část splácených peněz znovu půjčí.

Je možné získat půjčku i ve výši 2 000 Kč na zaplacení jedné urgentní faktury? Je to jen taková malá částka, kterou bych byl schopen splatit ihned v den výplaty.

Chtěla bych znát odpověď na otázku, že co je to devizová intervence a kdyby bylo možné, tak jazykem abych tomu rozuměla. Děkuji.

Dobrý den, jsem jeden z těch, co stále zapomínají na své povinnosti a tak téměř vždy se mi stává, že své finanční závazky platím až po termínu. Slyšel jsem o tom, že existuje nějaký trvalý příkaz. Můžete mi prosím vysvětlit, o co jde?

Ve školní jídelně po mě požadují, abych synovi zřídila pro platby za obědy přímé inkaso. Můžete mi prosím vysvětlit, co to vlastně znamená?