Kdo je ručitel a co je to půjčka s ručitelem?

01.10.2022

Ručitel je způsob zajištění financování. Někdy se zdá, že půjčka s ručitelem je jediným řešením, pokud máte špatnou úvěrovou historii. Kdo se může stát ručitelem? Jaká jsou jeho práva a povinnosti? A vyplatí se vzít si půjčku s ručitelem?

Ručitel - kdo je to?

Ručitel je osoba, která slouží jako záruka za přijatý závazek. Jako finančně spolehlivá osoba může ručitel ručit ostatním za různé typy financování, které jsou na trhu k dispozici. Služeb ručitele, jak je deklarováno ve smlouvě, se nejčastěji využívá v případě, že dlužník není schopen splnit daný závazek za podmínek dohodnutých s bankou nebo úvěrovou institucí.

V takové situaci je to ručitel, kdo přebírá dluh a ručí za jeho splacení svým majetkem. To věřitelům usnadňuje vymáhání příslušných částek v případě opožděné platby. Je to také dodatečné zajišťovací opatření a jeden z několika způsobů, jak získat půjčku, pokud nemáte velmi špatnou nebo špatnou bonitu.

Ručitel - kdo může být ručitelem?

Roli ručitele může převzít plnoletá osoba. Kromě toho musí mít ručitel odpovídající úvěruschopnost, jak je uvedeno výše. Věřitel může také požadovat, aby ručitel vlastnil nemovitost jako další zajištění úvěru.

Pokud jde o požadavky na příjem, je třeba zjistit měsíční příjem takové osoby - nejčastěji akceptovaným zdrojem zaměstnání je pracovní smlouva (nejlépe na dobu neurčitou). Na druhou stranu se ručitelem může stát i každý, kdo je samostatně výdělečně činný nebo podniká. Ručiteli se obvykle stávají příbuzní dlužníků, např. bratr, rodič nebo dcera, syn.

Nejdůležitější povinností ručitele je splatit zaručené finance, když dlužník nezaplatí dlužnou částku včas. Jedná se o závažný závazek, protože ručitel je pak plně odpovědný za splácení úvěru. Pokud ručitel finanční prostředky nezaplatí, má to právní důsledky. V nejhorším případě může dojít i k exekučnímu vymáhání dluhu.

Podrobný rozsah ručitelských povinností je vždy stanoven ve smlouvě s věřitelem - to je z hlediska ručitele dobré, protože se může ukázat, že ručitel bude v určitých situacích osvobozen například od placení úroků nebo poplatků.

Jaká práva má ručitel?

Taková osoba může vykonávat řadu práv, na která má nárok. Zejména má přístup k historii splácení daného financování. Věřitel musí také v případě potřeby poskytnout ručiteli informace o případných problémech s včasným splácením dlužníka. Důležité je, že ručitel má rovněž právo vymáhat danou částku od ručitele, pokud již sám uhradil částku splátek nebo celý závazek a nebyl splacen v plné výši.

Může ručitel odstoupit od hypotéky?

Ve výjimečných případech může ručitel ze své role odstoupit, pokud dlužník pravidelně splácí poskytnuté prostředky. Věřitel však pak obvykle požaduje jiné zajištění, například nemovitost.

Osoba ručící za závazek může samozřejmě požádat o financování sama, např. o nebankovní půjčku. Je však třeba mít na paměti, že stát se ručitelem výrazně snižuje úvěruschopnost. To může vést k tomu, že vám banka při žádosti o úvěr nabídne nižší částku nebo se rozhodne vám finance vůbec neposkytnout.

Jak si mohu vzít půjčku s ručitelem?

Při žádosti o půjčku s ručitelem je důležité mít na paměti, že na rozdíl od jiných finančních produktů tohoto typu jsou formality poněkud rozsáhlejší. Věřitelé od vás vyžadují zejména více dokumentů.

Hned na začátku je třeba vyplnit příslušný formulář žádosti a určit osobu, která má být ručitelem. Po ověření dlužníka a ručitele je kontaktuje příslušná finanční instituce, aby potvrdila podmínky příslušné úvěrové smlouvy. Pokud tato fáze proběhne úspěšně, zbývá už jen počkat na rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků. Je třeba poznamenat, že o takový závazek lze požádat i tradičně online.

Půjčka s ručitelem - vyplatí se?

Půjčka s ručitelem může být dobrým řešením pro lidi se špatnou úvěrovou historií. Někdy je to jediný způsob, jak získat peníze navíc. Na druhou stranu je při žádosti o takové financování nutné uvést ručitele, který na sebe bere velkou odpovědnost.

Existují však finanční instituce, které poskytují peníze i lidem s dluhy nebo mírně zhoršenou bonitou. Výše takového závazku bude nižší, ale takových nabídek je ve srovnání s půjčkami s ručitelem mnohem více. Také prostřednictvím našeho finančního portálu je možné požádat o půjčku bez registru.

Je také nutné zvážit, zda je nutné zajistit financování tímto způsobem. Může se stát, že finanční instituce akceptuje i jiné formy, které tuto funkci plní, například ručení nemovitostí.

Ručitel úvěru má řadu práv, včetně toho nejdůležitějšího, které se týká možnosti získat zpět příslušné částky propadlé z platby dlužníka. Role ručitele je však spojena s určitým rizikem - v případě úmrtí dlužníka a nesplacení financování přechází závazky převzaté ručitelem na dědice dlužníka.

Nejnovější články z poradny

Ručitel je způsob zajištění financování. Někdy se zdá, že půjčka s ručitelem je jediným řešením, pokud máte špatnou úvěrovou historii. Kdo se může stát ručitelem? Jaká jsou jeho práva a povinnosti? A vyplatí se vzít si půjčku s ručitelem?

Ano, třeba mít ale na mysli, že pokud uvažujete o konsolidační půjčce (refinancování) tak se jedná o účelovou půjčku, kterou je nutné v plné výši využít k vyplacení všech půjček a úvěrů, kterých se bude týkat. V případě, že si potřebujete půjčit i na vyplacení ostatních půjček a úvěrů s tím, že vám ještě finanční prostředky zvýší i pro osobní...

Dobrý den, víte mi poradit, kde získám rychlou konsolidaci svých dluhů? Potřeboval bych konsolidovat předražené půjčky a potřeboval bych to co nejdříve. Děkuji za odpověď.

Flexibilní půjčka je velmi oblíbeným produktem, protože se splácí flexibilně. Co vlastně znamená flexibilní splácení úvěru? Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá, půjčka s flexibilním splácením znamená, že klient splácí svůj úvěr, a když potřebuje další finanční prostředky, jednoduše si část splácených peněz znovu půjčí.

Je možné získat půjčku i ve výši 2 000 Kč na zaplacení jedné urgentní faktury? Je to jen taková malá částka, kterou bych byl schopen splatit ihned v den výplaty.

Chtěla bych znát odpověď na otázku, že co je to devizová intervence a kdyby bylo možné, tak jazykem abych tomu rozuměla. Děkuji.

Dobrý den, jsem jeden z těch, co stále zapomínají na své povinnosti a tak téměř vždy se mi stává, že své finanční závazky platím až po termínu. Slyšel jsem o tom, že existuje nějaký trvalý příkaz. Můžete mi prosím vysvětlit, o co jde?