Správa akciového portfolia a rebalancování portfolia

05.07.2022

Při správě portfolia cenných papírů se mnozí zaměřují na to, kdy nakupovat a kdy prodávat. Ve skutečnosti je však jednou z nejdůležitějších věcí, jak řídit současnou strukturu portfolia.

Rebalancování
Rebalancování

Jinými slovy, jak udržet strategicky definovanou alokaci v průběhu času.Zde přichází ke slovu koncept rebalancování.

Vyvažování a správa portfolia

Rebalancování portfolia znamená změnu složení portfolia tak, aby se zachovaly procentní podíly definované ze strategického hlediska. Může jít o změnu, která vrátí procenta na původní hodnoty nebo na procenta odpovídající novému tržnímu okamžiku.

Rebalancování je fáze následující po alokaci aktiv.

Nejprve si tedy vyberete, na které třídy aktiv vsadíte a v jakém procentuálním poměru, a poté je budete v průběhu času spravovat, což povede k pravidelnému vyvažování.

Rebalancování znamená například prodej, když jsem v porovnání s původním plánem nadměrně exponován vůči některé třídě aktiv. Nebo když jsem příliš exponovaný v jednom podfondu, například v technologickém.

Přitom upravíte procentuální expozice jednotlivých nástrojů, které tvoří vaše portfolio, v závislosti na vašem investičním plánu.

Vždy si pamatujte, že investovat znamená mít v hlavě přesný plán, který mě vede k tomu, že už vím, jak se mám pohybovat, ať už se na trzích děje cokoli.

Příklad rebalancování při správě portfolia cenných papírů.

Vezměme si například standardní alokaci aktiv s klasickým složením 50 % akcií a 50 % dluhopisů.

Předpokládejme, že po šesti měsících akciová část výrazně vzrostla a mnohé indexy začínají být nadhodnocené. Předpokládejme, že nyní akcie dosáhly váhy 75 %, zatímco dluhopisy se posunuly na 25 %.

V takovém případě by mohlo být rozumné snížit expozici vůči akciím a přesunout ji na stranu pevného příjmu.

Zavedli jsme přitom strategii, která snižuje riziko ztráty zisku, pokud ceny skutečně začnou klesat. Poté prodáme 25 % akcií nad rámec původního přídělu, čímž se příděl sníží ze 75 % na 50 %. Dluhopis by zase přinesl výnos od 25 % do 50 %.

Co když je náš názor mylný a trh nadále poroste? Stále bychom však přišli o část svých zisků a zůstali bychom vystaveni akciím na 50 % portfolia, čímž bychom stále těžili z růstu, i když v menší míře. Jedná se o klasický krok, kdy opouštíte jednu třídu aktiv a přecházíte do konzervativnější třídy.

Totéž lze provést i obráceně, například v případě poklesu akcií.

V takovém případě by mohlo být užitečné přesunout zdroje na stranu vlastního kapitálu, kterému by tato situace jistě prospěla.

Čím je portfolio složitější, tím častěji se tyto rebalance mezi různými třídami aktiv provádějí.

Pokud je alokace aktiv dobře nastavena a člověk má dlouhodobý horizont, musí být připraven na změnu rovnováhy portfolia s ohledem na zvýšení rizika a volatility, které mohou být způsobeny vnějšími šoky, ale také s ohledem na zhodnocení nebo znehodnocení aktiv, která způsobují nerovnováhu.

Tato pravidla jsou ještě platnější dnes, na trhu, kde spolu se zpomalením ekonomiky a dlouhým obdobím nízkých úrokových sazeb přišla globální pandemie, která zpochybňuje rozhodnutí a jistoty.

Neustálé sledování portfolia vede k pravidelné revizi složek investic. To neznamená, že by se rebalancování portfolia mělo provádět neustále. Také proto, že nákup a prodej je spojen s náklady na provizi.

Vyvažování portfolia se používá ve strategiích "kup a drž", tj. když se neobchoduje, ale investuje se dlouhodobě. V tomto případě se z klasické definice "Buy and Hold" stává "Buy, Hold and Rebalance".

Správa portfolia cenných papírů, kdy je třeba provést rebalancování?

Existují dva hlavní názory na to, jak často by se mělo rebalancování provádět.

První z nich je provádět ji pravidelně, druhá pouze při určitých příležitostech.

V prvním případě je řešením provádět ji každých 6 až 12 měsíců. Častější provádění by znamenalo provádět příliš mnoho pohybů. Pokud by se tak dělo méně často, znamenalo by to, že se nepodaří dostatečně tlumit volatilitu. Ideální je provádět ji každých 12 měsíců. Každých šest měsíců je stále přijatelné.

Alternativou je provést ji v případě, že se jedna nebo více tříd aktiv dostatečně odchýlí od původní alokace aktiv. Pokud má například cenný papír vážit 20 % a nakonec váží 30 %, může být vhodná intervence.

Jak velká musí být tato odchylka, aby byl zásah oprávněný? Opět zde neexistuje žádné pravidlo. Doporučuji však, abyste tak učinili, pokud se cenný papír odchyluje od původního rozložení aktiv o více než 5 %.

Další alternativou je rebalancování podle změn na trhu. Zde se však dostáváme k načasování trhu. Proto doporučujeme, abyste se touto třetí možností příliš neřídili.


Jízda má přímý vliv na spotřebu paliva, emise CO2 a opotřebení vozidla. Díky novým technologickým pokrokům se podařilo snížit znečištění a spotřebu paliva. Díky těmto pokrokům mají některé modely spotřebu nižší než 3 litry paliva na 100 km. Dodržování určitých zásad efektivní jízdy vám může pomoci ušetřit více peněz na cestách.

Přemýšleli jste někdy o tom, čím jsou výjimeční ti, kteří dnes vedou více než finančně vyrovnaný život? Mnozí z těch, které lze dnes považovat za finančně zodpovědné lidi, začínali přesně tam, kde jste nyní vy. Co však dělali jinak, bylo osvojení si několika návyků, které při měsíčním uplatňování změnily jejich myšlení a pomohly jim být vytrvalí a...

Světové události upřely všechny zraky na pandemii COVID 19 a následnou válku na Ukrajině. Evropa je silně závislá na ruských energetických zdrojích a počítá s tím, že v blízké budoucnosti dojde k přerušení dodávek plynu.

TIP PRO VÁS:

Chodit po pobočkách bank a nebankovních subjektů je už minulostí. Přinášíme vám efektivní řešení s názvem "online půjčka ihned". Půjčit si můžete z pohodlí domova a to až 800.000 Kč.