Zamítnutá půjčka: jaké jsou důvody?

12.06.2022

Když jde člověk do banky nebo jiné finanční instituce požádat o půjčku, může se stát, a to ne zrovna zřídka, že nejsou splněny podmínky pro její poskytnutí. Je to proto, že banky samozřejmě, a zejména v poslední době, vyžadují specifické záruky a existuje mnoho prvků, které jsou zvažovány, aby byl potenciální klient považován za spolehlivou osobu nebo osobu se všemi správnými dokumenty (v pravém slova smyslu), aby mohl požádat o úvěr a poskytnout správné záruky na splacení peněz a úroků. Jaké jsou však důvody, nebo alespoň ty nejčastější, proč může být žádost zamítnuta?

Rregistry a úvěrové informační systémy

Po podání žádosti o úvěr začnou banky obvykle prověřovat úvěrovou historii klienta na základě jiných podobných transakcí. Existují databáze, veřejné i soukromé, z nichž lze získat určité důležité informace, na jejichž základě lze určit, zda je žadatel dobrý nebo špatný plátce. Například databáze BRKI nebo SOLUS obsahují veškeré informace o všech předchozích žádostech, pozitivní a především negativní připomínky. Tyto záznamy, i když ne vždy rozhodující, mohou na základě nahlášených údajů pozitivně nebo negativně ovlivnit výsledek schválení. To, že jste považováni za špatného plátce, vám situaci rozhodně neulehčí, i když je třeba jasně říci, že tato omezení nejsou k dotyčné osobě vázána navždy, ale mají velmi konkrétní dobu trvání v závislosti na závažnosti neplnění. V případě jedné nebo dvou nezaplacených splátek, které jsou následně pravidelně hrazeny, bude tato informace v databázích přítomna přibližně rok. Pokud byla první půjčka zamítnuta právě na základě špatné pověsti plátce, bylo by možné to zkusit znovu zhruba po roce, snad s jiným výsledkem.

Nejistota a splácení půjček

Kromě faktorů souvisejících s předchozími finančními vztahy se bohužel jeden z důvodů zamítnutí půjčky velmi často týká zaměstnaneckého poměru žadatele. Nezaměstnaná osoba, nebo ještě hůře osoba pracující na černo, která se sice zaváže splácet vypůjčené částky, ale neposkytne řádné papírové záruky, že dostojí svým úvěrovým závazkům. Podobně je třeba argumentovat i v případě pracovníků se smlouvou na dobu určitou, zejména těch, jejichž smlouva má v blízké budoucnosti skončit: i zde mohou banky odmítnout poskytnout úvěr a ztráta zaměstnání po uplynutí stanovené doby poskytne finančním institucím záruky, které nejsou o mnoho vyšší než záruky, které by mohla poskytnout nezaměstnaná osoba.

Nedostatečný příjem

Pokud jde o pracovníky, a to i ty, kteří dosáhli dobré smluvní stability, ale jejichž příjem nepokrývá dostatečné zdroje, aby byli schopni splácet půjčku a úroky, může být situace stejná jako výše. Příjem je důležitý, zejména pokud se jedná o vysoké částky půjček nebo půjčky s mnoha splátkami. Banky také velmi často požadují jako zástavu nemovitost určité hodnoty, velmi často se uvádí dům. Vlastnictví nemovitosti nebo podobného majetku nemusí být dostatečné k pokrytí požadavků věřitelů, což je další důvod častého odmítnutí. Banky si chtějí být jisté i tou nejvzdálenější hypotézou nesplácení, a proto může k odmítnutí vést nedostatek majetku, který lze zabavit, například vlastnictví věci s příliš malou ekonomickou hodnotou.

Nevhodný ručitel a ručení

Pokud jde o příjem a potenciálního ručitele, existuje mnoho zamítnutí, která se týkají nejen ekonomické hodnoty z hlediska příjmu, ale také právních faktorů týkajících se vlastnictví, situace na katastru nemovitostí nebo jiných. Hovoříme o specifických případech, které není snadné řešit, a důvodů pro odmítnutí může být mnoho. Například i v případě, že osoba vlastní dům, který je v naprostém pořádku, ale byl získán darováním - což by znamenalo možnost, že třetí osoba na něj v určitých lhůtách uplatní určitá práva - banky nemusí mít pocit, že mohou poskytnout úvěr, protože ručitel může kdykoli nesplácet.

Více žádostí o půjčku

Dalším možným důvodem zamítnutí je možnost podání více žádostí najednou. V tomto případě se jedná o podobnou situaci jako v případě předchozích finančních vztahů. Příliš mnoho žádostí sledovaných v databázi BRKI může vést k zamítnutí půjčky.

Ostatní běžné půjčky

Někdy se může stát, že navzdory optimálním pracovním podmínkám, platnému příjmu a přítomnosti vhodného ručitele, jakož i samozřejmě naprosté absenci přestupků v předchozích finančních vztazích, může být půjčka zamítnuta z důvodu existence údajně nadměrného počtu stávajících půjček. Banky se často obávají, že v případě příliš velkého počtu splátek, které je třeba provést během dlouhého období, může mít klient potíže se splácením peněz a v takovém případě je velmi pravděpodobné, že půjčka bude zamítnuta.

Nedostatek jiných finančních prostředků nebo půjček

K podobnému výsledku může vést i situace diametrálně odlišná od výše uvedené. Pokud banka není schopna v BRKI ani v jiných databázích najít žádné informace, protože kromě příjmů a pracovní situace potenciálního klienta není schopna zjistit žádné jiné informace o jeho spolehlivosti, může se stát, že nebude ochotna půjčit peníze, zejména vysoké částky, a odmítne tak půjčit i potenciálnímu výbornému plátci.

Konečně pár dobrých zpráv

Přístup do registru BRKI mají pouze banky. Pokud vám banka nechce půjčit, sjednejte si půjčku přes Ammado. Na našem portálu najdete také finanční produkt půjčky bez registru, který vám poskytne potřebné finance.


Vlasy a nehty se skládají z buněk stejně jako zbytek těla. Pokud by však tyto buňky byly živé, inervované a citlivé, nemohly by správně plnit svou ochrannou funkci. Představte si například, že vás bolí nehet, když se o něco poškrábe, nebo vlas, když se zasekne v zipu.

Pláč je pro lidi přirozeným způsobem vyjadřování emocí. Pláč může být užitečný, protože:

Poikilotermní (studenokrevní) živočichové jsou ti, jejichž tělesná teplota se mění v závislosti na venkovní teplotě. Jinými slovy, nemají vnitřní termoregulační mechanismus, který by udržoval jejich tělesnou teplotu konstantní. Tito živočichové se musí přizpůsobit změnám vnější teploty pomocí fyziologických a behaviorálních adaptací.

"Přirozené" se nazývá a označuje věci, které se vyskytují v přírodě bez zásahu člověka. Může se jednat o rostliny, zvířata, minerály, krajinu a podobně. Příklady přírodních věcí mohou zahrnovat:

Je možné mi poradit, co přesně znamená pojem "rozúčtování rozpětí". Velice vám děkuji za vaši radu a odpověď.

Co je HND?

14.01.2023

Co je HND? S touto zkratkou jsem se setkal, ale nevím, co vlastně znamená. Děkuji vám za odpověď.

Zajímalo by mě, zda znáte odpověď na otázku, co je to Anzcerta. Děkuji za odpověď.